Traineeprogramma Wet natuurbescherming van start

11 January 2022

De werving is gestart voor een tweede groep van trainees Wet natuurbescherming. De eerste groep is in enkele maanden in 2020 en 2021 opgeleid. Omdat het stikstofvraagstuk nog volop speelt, zijn er bij de ODBN meer specialisten nodig op het gebied van de Wet natuurbescherming. En daarom wordt er nu een tweede groep opgeleid.

De ODBN is op zoek naar HBO'ers/WO'ers die het spanningsveld zien tussen natuur, economische ontwikkeling en maatschappelijke activiteiten. Alle informatie is te vinden op www.traineewetnatuurbescherming.nl