Integrale controle transport van afvalstoffen

2 juni 2023

Op 1 juni is er in samenwerking met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en met diverse afdelingen van de politie een actiedag gehouden waarbij er een integrale controle heeft plaatsgevonden op het transport van afvalstoffen. Hierbij zijn veertig voertuigen staande gehouden en gecontroleerd, waarbij de meerderheid van de transporteurs niet in het bezit bleek te zijn van de juiste papieren of vergunningen.

Overtredingen

Er werden diverse bekeuringen geschreven voor overtreding van milieu- en verkeerswetgeving. Er werden in totaal 23 bekeuringen geschreven, 2 bestuursrechtelijke signalen worden opgepakt door de omgevingsdienst en andere geconstateerde zaken worden nader besproken en afgedaan in overleg met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Het transport van afvalstoffen

Het basisteam van de politie heeft in samenwerking met Team Milieu en Team Verkeer een actiedag opgezet, waarbij er gecontroleerd is op het transport van afvalstoffen. Verschillende voertuigen werden door een toezichthouder, milieuagent en verkeersspecialist gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gegevens van het transport en de technische staat van het transport. Het vervoeren en inzamelen van afval is een grote en belangrijke taak in Nederland. Deze taak is gebonden aan strenge wet- en regelgeving, met als doel om zicht te houden op de afvalstroom. Deze afvalstroom is te volgen aan de hand van een transportbrief, waarbij transporteurs soms bewust of onbewust de brief niet of niet volledig invullen. Hierdoor is er geen zicht op bepaalde gevaarlijke afvalstoffen. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen, die gedumpt kunnen worden wat voor verontreiniging van de bodem zorgt. Dit is schadelijk voor natuur, maar ook voor de mens die mogelijk deze stoffen inademt. Toezicht houden op dit transport is belangrijk om de pakkans te vergroten en deze gevaarlijke stoffen te onderscheppen.   

Samenwerking politie, ODBN en OMWB

Deze vorm van samenwerking tussen de politie, de Omgevingsdienst Brabant Noord en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is enorm belangrijk. Zo kan iedere discipline direct en passend reageren op de geconstateerde overtreding. Vanwege het succes zullen er mogelijk in de toekomst vaker van dit soort actiedagen plaatsvinden.