Dagelijks bestuur

Naast het AB heeft de ODBN een Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur  is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODBN. Zij dragen zorg voor de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur en ze zien toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie. Het DB gaat over de dagelijkse bedrijfsvoering en de organisatie, en benoemt de directeur.

Bestuursleden

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

ir. C.H.C. (Kees) van Rooij

Burgemeester Meierijstad

Jan Lenssen

Secretaris bestuur en algemeen directeur ODBN

J.A.J. (Jan) Lenssen

D. (David) Solez

Wethouder gemeente Land van Cuijk

Lid DB en AB

Marc 0udenhoven

M. (Marc) Oudenhoven
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Lid DB en AB

Franko van Lankvelt

F. (Franko) van Lankvelt
Wethouder gemeente Maashorst
Lid DB en AB

R. (Rien) Wijdeven
Wethouder gemeente Bernheze
Lid DB en AB