Organogram

Organogram ODBN

De ODBN staat onder leiding van een tweehoofdige directie. De algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering.

De algemeen directeur stuurt de afdelingen provincie, gemeenten en innovatie, ontwikkeling & juristen aan. De afdelingen hebben ieder een eigen afdelingsmanager. Onder alle afdelingen vallen teams die aangestuurd worden door een teammanager. Het team handhaving SSiB heeft een teammanager en wordt aangestuurd door de algemeen directeur.

  • Onder de afdeling provincie vallen de teams groen gebieden, groen soorten en Wabo VTH.
  • Onder de afdeling gemeenten vallen de teams Oost, West, specialisten en asbest, bodem en energie.
  • Onder de afdeling innovatie, ontwikkeling & juisten vallen de teams juristen en innovatie en ontwikkeling.

Direct onder de algemeen directeur valt de directie- en bestuurssecretaris.

De directeur bedrijfsvoering stuurt de afdeling bedrijfsvoering aan. Onder deze afdeling vallen vijf teams. Dit zijn de teams mens, organisatie en communicatie, financiĆ«n en facilitair, procesadministratie, business intelligence en informatievoorziening en automatisering.