PFAS

In 2019 werd in de Nederlandse bodem veel PFAS aangetroffen. Door de bestaande normen voor de omgang met PFAS-houdende bagger en grond, liepen veel bouwprojecten vertraging op. In afwachting van een officiële nieuwe regeling voor PFAS, heeft de Rijksoverheid een tijdelijke richtlijn opgesteld. De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben op grond daarvan een handreiking voor gemeenten in de provincie Noord-Brabant geschreven. Deze gaat specifiek in op de toestand van de bodem in de regio.  

Nationaal kader PFAS

PFAS is een verzamelnaam voor een groep van 6.000 stoffen. Van deze stoffen zijn er ongeveer 1500 mogelijk kankerverwekkend. Als deze stoffen in bouwgrond of bagger worden aangetroffen, moet deze grond eerst worden gesaneerd. Bouwprojecten kunnen hierdoor veel vertraging oplopen. 

Met het Geactualiseerde handelingskader voor hergebruik van PFAS gaat de Rijksoverheid die vertraging zoveel mogelijk tegen. Daarbij blijft het uitgangspunt om de risico’s voor de gezondheid te beperken. 

Brabantse handelingskader PFAS

De landelijke normen in het Geactualiseerde handelingskader zijn niet toegespitst op de situatie in Brabant. Daarom hebben de drie Brabantse omgevingsdiensten een Brabantse Handreiking PFAS opgesteld. De PFAS-norm in deze handreiking is gebaseerd op zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd.

Met deze Handreiking hebben de gemeenten een werkbare norm voor de toepassing van grond in Brabant. Hierdoor lopen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant zo min mogelijk vertraging op. 

Gemeenten die handreiking hebben vastgesteld

De Brabantse handreiking geldt voor alle gemeenten in de provincie die de handreiking officieel hebben vastgesteld. Deze is van kracht totdat er een landelijke norm door de Tweede Kamer wordt aangenomen.

De normen per Brabantse gemeente kunt u vinden op de websites van de drie samenwerkende omgevingsdiensten.

Bronlocatie

Op de website van het Expertisecentrum PFAS kunt u zien of een locatie mogelijk als bronlocatie voor PFAS is aangemerkt. 

Bodemkwaliteitskaart PFAS Brabant

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben in november 2020 de gehalten PFOS en PFOA (twee PFAS-stoffen) in de bodem in de regio in beeld gebracht. De bodemkwaliteitskaart geeft duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden voor PFAS-houdende grond en bagger in de regio.

Gemeenten die deze kaarten in hun PFAS-beleid opnemen, maken het verplaatsen van grond binnen de regio eenvoudiger en goedkoper, omdat geen onderzoek nodig is. Dat resulteert weer in minder vertraging van bijvoorbeeld woningbouwprojecten.

Gemeente is vrij om kaarten vast te stellen

Iedere gemeente is vrij om te bepalen of de aangeleverde PFAS-bodemkwaliteitskaart en de nota  vastgesteld worden. 

Vragen en meer informatie

Voor vragen over de Brabantse handreiking, de bodemkwaliteitskaart PFAS en de nota bodembeheer PFAS kunt u terecht bij de omgevingsdiensten: