Asbest

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Vermoedt u dat er asbest in een pand zit? Voordat u een gebouw van vóór 1994 sloopt of verbouwt, moet u laten onderzoeken of asbest in het gebouw aanwezig is. Deze asbestinventarisatie en het verwijderen van het asbest moet meestal worden gedaan door gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) beoordeelt namens de gemeenten in de regio de sloopmeldingen en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat moet ik doen bij asbest? 

Om te bepalen wat er moet gebeuren als u asbest aantreft, kunt u gebruikmaken van het Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Asbest bij sloop en verbouwen

De overheid heeft de regels ten aanzien van asbest vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Hierin is onder andere geregeld wat er moet gebeuren als asbest wordt aangetroffen en welke bedrijven asbest mogen verwijderen. Daarnaast staan er bepalingen over het slopen en verwijderen van asbest in het Bouwbesluit (2012) en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Gemeenten kunnen extra regels stellen voor het verwijderen van asbest.

Gebouwen van vóór 1994

De regels voor asbest zijn van toepassing op alle gebouwen die zijn gebouwd vóór 1-1-1994. De eigenaar van zo’n gebouw is verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest. Dit geldt ook als deze in een tuin of op een terrein wordt gevonden. In de meeste gevallen moet er een gecertificeerd asbestbedrijf worden ingeschakeld. Bij kleine hoeveelheden is het soms mogelijk dat de eigenaar asbest zelf verwijdert. Als asbest geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid kan het onder voorwaarden blijven zitten.

Asbest melden

De eigenaar van een gebouw of het bedrijf dat asbest verwijdert, moet asbestverwijdering altijd vooraf melden bij de gemeente. Doe dit 5 werkdagen voor de start van de sloop of de asbestsverwijding via het Omgevingsloket. 

  • Voor particulieren die maximaal 35 m2 hechtgebonden golfplaten zelf willen verwijderen en zogenaamd mutatie-onderhoud geldt:  dit moet minimaal 5 dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren.
  • Voor alle overige verwijderingen moet dit vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden gebeuren.  

ODBN toetst namens de gemeenten of de inventarisatie en de sloopmelding aan de wettelijk eisen voldoet. Daarnaast ziet de ODBN toe op een veilige verwijdering van het asbest en afvoer naar de stortplaats.

Erkende bedrijven voor asbestinventarisaties en asbestverwijdering

Op de website van Ascert vindt u een overzicht van gecertificeerde bedrijven voor asbest inventariseren en asbest verwijderen.