Vuurwerk

De opslag en verkoop van vuurwerk is aan strenge regels gebonden. Het professioneel afsteken van vuurwerk mag alleen door gecertificeerde bedrijven gebeuren. Dit staat in het  Vuurwerkbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Opslag vuurwerk

Voor de opslag van consumentenvuurwerk kan in de meeste gevallen worden volstaan met het melden van de opslag.

  • Als u minder dan 10.000 kg vuurwerk wilt opslaan kunt u volstaan met een melding via het Omgevingsloket. Het gaat hierbij om consumentenvuurwerk van de vuurwerkklasse F1 of F2.
  • Wanneer u meer dan 10.000 kg vuurwerk wilt opslaan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u professioneel vuurwerk (categorie F4) of meer dan 25 kg theatervuurwerk opslaat. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
  • Als u minder dan 25 kg consumentenvuurwerk wilt opslaan van vuurwerkklasse F2, dan is er geen melding nodig. Dit geldt ook voor maximaal 200 kg fop- en schertsvuurwerk2.

De ruimte waarin u het vuurwerk opslaat moet voldoen aan de bouwkundige en brandtechnische eisen uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook moet de opslag van het vuurwerk in het omgevingsplan passen, is een sprinklerinstallatie aanwezig en is er een minimale afstand noodzakelijk tot omwonenden.

Inspectie consumentenvuurwerk

In de regio Brabant Noord is de ODBN verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Inspecteurs van de ODBN controleren met name rond de jaarwisseling of verkopers zich aan het Vuurwerkbesluit en Besluit activiteiten leefomgeving houden.

Vuurwerkevenementen

Bij evenementen mag alleen vuurwerk worden afgestoken door gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven hebben een KIWA-certificaat en zijn verzekerd. Informatie over de certificering van bedrijven voor vuurwerk vindt u op de website van KIWA.

Voor informatie over vuurwerkevenementen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) die voor de provincie Noord-Brabant de vergunningverlening en toezicht uitvoert voor de gehele provincie.