Kappen

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Houtopstanden

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt zogenaamde houtopstanden. Dit zijn groepen bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. U mag deze houtopstanden niet zomaar kappen.  Dat is in de Wet natuurbescherming geregeld. Voor houtopstanden van 10 are of een groep van 20 of meer bomen, is een melding en herplanting verplicht.

Melden en toezicht

U kunt het kappen van houtopstanden melden bij de provincie Noor-Brabant. De ODBN houdt ook toezicht op de naleving van de regels rond het kappen en herplanten van houtopstanden.

kettingzaag hakt een boom om

Wilt u buiten de bebouwde kom houtopstanden bomen of beplanting verwijderen en de oppervlakte van de totale houtopstand is meer dan 10 are (1000m2), of bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Dan moet u volgens de Wet natuurbescherming minstens 4 weken voor de kap een melding indienen.

De grond waarop gekapte bomen hebben gestaan, moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). De ODBN kan als het nodig is een kapverbod opleggen voor bijzondere beplantingen.

Het dunnen van een houtopstand hoeft u niet te melden. 

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de meldings- en herplantingsplicht. Deze plicht geldt niet voor:

  • Bomen op erven en in tuinen
  • Wilgen of populieren langs wegen of landbouwgrond
  • Bomen binnen de bebouwde kom

In uitzonderlijke gevallen kunt u uitstel of ontheffing van de herplantplicht aanvragen. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om ontheffing te vragen de herbeplanting op een andere locatie te doen.

Voor het vellen van houtopstanden binnen de bebouwde kom kunt u contact opnemen met uw gemeente.