Samen Sterk in Brabant

groene BOA's kijken uit over land en water

De Omgevingsdienst Brabant Noord is werkgever voor de natuurinspecteurs van Samen Sterk in Brabant (SSiB). 

SSiB verzorgt het toezicht en de handhaving in het buitengebied van heel Brabant. De natuurinspecteurs van SSiB zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week  beschikbaar in het buitengebied. Zij zien erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden op bij overtredingen.

Daarbij gaat het vooral om:

  1. wildstroperij
  2. wildcrossen
  3. afvaldumpingen

Naast deze activiteiten speelt SSiB als aanjager ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners. Kennis delen, informatie uitwisselen, de oog- en oorfunctie vergroten, acties afstemmen en uitvoeren. Door als overheden en organisaties gezamenlijk risico’s en bedreigingen aan te pakken, kunnen we een krachtige vuist maken.