Water

De overheid stelt regels op om ervoor te zorgen dat we voldoende en schoon water hebben. Daarbij gaat het om het leidingwater, grondwater en water in sloten, rivieren meren. De Omgevingsdiensten en waterschappen in een provincie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels.

Europese en nationale wetgeving

Veel van de Nederlandse wetgeving over water en het gebruik van water is gebaseerd op Europese richtlijnen voor water. Provincies zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze richtlijnen. Zij bepalen bijvoorbeeld welke gebieden worden gebruikt om drinkwater te winnen en welke wateren voor recreatief zwemmen kunnen worden gebruikt. Ook stelt de provincie regels voor bijvoorbeeld het lozen van afvalwater en het gebruik van grondwater door bedrijven.

De provincie Noord-Brabant heeft de regels voor water vastgelegd in de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

Rol omgevingsdiensten

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is in de hele provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Bij deze Omgevingsdienst kunt u terecht voor informatie, vergunningaanvragen en meldingen voor onder andere:

  • Het gebruik van de gebieden voor drinkwaterwinning.
  • Het onttrekken van grondwater. 
  • Het lozen van grondwater.
  • Het verplaatsen en gebruiken van grondwater en afvalwater.
  • Watervervuiling.

Informatie over vergunningen, toezicht en handhaving kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Noordkade Veghel water en horeca

Rol waterschappen

Ook de waterschappen spelen een belangrijke rol in het beheer van het water.  Waterschappen zijn verantwoordelijk voor:

  • Het niveau van het grondwater
  • Het beheer van sluizen
  • De dijken en wegen op dijken
  • Rivieren en meren
  • Het baggeren en schoonhouden van meren en sloten

Brabant heeft 4 waterschappen: