MilieuKlachtenCentrale

Overlast? Meld een milieuklacht

Als inwoner van Noord-Brabant kunt u ons helpen uw leefomgeving schoon en veilig te houden. Heeft u last van een bedrijf? Of ziet u dat er iets mis is op milieugebied? Doe dan een melding bij de MilieuKlachtenCentrale.

MilieuKlachtenCentrale

Voor welke klachten kunt u bij de MilieuKlachtenCentrale terecht?

U kunt terecht bij de MilieuKlachtenCentrale voor alle overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen. Dan gaat het bijvoorbeeld over geluid-, geur-, stof-, licht- of trillingshinder of bodem- of luchtverontreiniging. 

Voor deze klachten kunt u terecht bij MilieuKlachtenCentrale op telefoonnummer 073-681 28 21. Digitaal melden kan via de MilieuKlachtenCentrale.

Meldingen die de MilieuKlachtenCentrale niet behandelt

Uw gemeente gaat over:

 • Hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte.
 • Ophalen van huisvuil en groenonderhoud.
 • Overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf.
 • Sluitingstijden van de horeca.
 • Parkeerproblemen.
 • Overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden.
 • Een illegaal bedrijf in een woonhuis.
 • Overlast van particulieren/ buren (dus niet van een bedrijf).

Veel gemeenten gebruiken voor deze meldingen de apps 'BuitenBeter' en/of 'Fixi'. Informeer bij uw gemeente of het mogelijk is deze apps te gebruiken.

De politie gaat over:

 • Openbare orde en overlast van hangjongeren.
 • Overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren.
 • Eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten. Telefoonnummer 0900-8844.

Overige meldingen:

 • Overlast in het buitengebied (bv. stropen, wildcrossen illegale houtkap of afvaldumping): bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432 of kijk op www.ssibbrabant.nl. Afval in het buitengebied wordt opgeruimd door de gemeente. U kunt hiervan een melding maken in de app Buitenbeter en/of Fixi. 
 • Lawaai van vliegtuigen: bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33.
 • (Extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen: bel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): 0900-0388.
 • Verkeerslawaai of uitlaatgassen: bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijkswaterstaat .
 • Verontreiniging van oppervlaktewater: bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl
 • Weet u iets over een criminele (milieu-gerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Zwemwater

Heeft u een klacht of mededeling over zwemmen in buitenwater tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober)? Neem dan contact op met de zwemwatertelefoon via T: (073) 680 80 58. Wilt u weten waar het wel en niet veilig is om te zwemmen? Kijk dan op de website over zwemwater.

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een “chemische lucht” uit het riool.

Anoniem indienen van klachten
Dient u uw milieuklacht anoniem in? Dan wordt deze klacht alleen risicogericht, dus bij een (dreigende) milieugevaarlijke situatie in behandeling genomen. Dat betekent in de praktijk dat we het merendeel van de anonieme milieuklachten niet (direct) behandelen.

MilieuKlachtenCentrale is een samenwerkingsverband

De MilieuKlachtenCentrale is een samenwerking van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).