Geluid

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Geluid is overal om je heen. Denk bijvoorbeeld aan geluiden van bedrijven of van rijdende voertuigen, muziekgeluiden bij horeca en evenementen, stemgeluiden, sportgeluiden of geluiden van airco’s en warmtepompen aan huizen. Maar ook aan geluid van het weg- en railverkeer. In Nederland gelden regels voor geluid. Dit zorgt ervoor dat u prettig kunt wonen, werken en recreëren.

Om geluidhinder van bedrijven zoveel als mogelijk te voorkomen, adviseren de geluidexperts van de Omgevingsdienst Brabant Noord bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een belangrijke basis in de ruimtelijke afweging voor het aspect geluid is de Wet geluidhinder.

De ODBN adviseert en meet

De ODBN beoordeelt initiatieven en rapporten en stelt geluidvoorschriften op. Ook adviseert de ODBN voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de realisatie van een bedrijf of de bouw van woningen. De ODBN toetst of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de burger en ook dat bedrijven niet worden beperkt door de ontwikkelingen. De ODBN maakt een gewogen afweging binnen de wettelijke kaders die gelden.

Toezicht en handhaving

Als de bron van geluid afkomstig is van een bedrijf, dan controleert de ODBN of de regels worden nageleefd, al dan niet na klachten. Als van een andere bron, dan een bedrijf, overlast wordt ervaren, doet de ODBN onderzoek op verzoek van de gemeente. Het team van specialisten geluidmetingen verzorgt de metingen en rapporteert deze. Bij overschrijding kan handhavend worden opgetreden. 

Trillingen

Behalve geluid kunnen ook trillingen hinder veroorzaken. Ook op dit terrein geven onze geluidexperts advies, beoordelen ze rapporten en verzorgen ze metingen.

Saneringsprojecten regio Brabant Noord

De ODBN voert voor verschillende gemeenten geluidsaneringsprojecten uit. Deze projecten hebben tot doel het geluidniveau in en om de woning te verlagen en daarmee de woon- en leefklimaat te verbeteren. Het gaat daarbij om geluid van wegverkeer. Meer informatie over de projecten vindt u op de pagina Geluidsanering