Een veilige leefomgeving voor iedereen

Een gezonde leefomgeving voor mens en dier

Duurzame ontwikkeling voor de regio

Werken aan een kenniscentrum voor landbouw en groene wetgeving

Met respect voor de natuur

Met oog voor alle milieuaspecten

Over de ODBN

Binnen de ODBN zijn ruim 350 collega's iedere dag aan het werk voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving.  

Lees meer over Over de ODBN

“Energiebesparing is belangrijker dan ooit”

Lees meer over "Energiebesparing is belangrijker dan ooit"

Leo van den Akker, Projectleider/adviseur Innovatie & Ontwikkeling ODBN