Vergunningen en meldingen

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Als u een bedrijf wilt starten of wilt uitbreiden met (milieubelastende) activiteiten, kan dat invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Daarvoor is meestal een melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) nodig of in sommige gevallen een omgevingsvergunning. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen.

Om de fysieke leefomgeving optimaal te beschermen in Noordoost-Brabant heeft de ODBN het mandaat om aanvragen omgevingsvergunningen voor het onderdeel natuur en milieu voor industriële bedrijven en agrarische bedrijven te verlenen. De aanvragen beoordelen we op thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, geurhinder maar ook op het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij deze beoordelingen werken we samen met andere partijen zoals de Veiligheidsregio en Waterschappen.

Vragen over vergunningen en meldingen Wabo

Heb ik een omgevingsvergunning milieu of melding Bal nodig?

Of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft of alleen een melding in het kader van het Bal hoeft in te dienen, kunt u nagaan via de vergunningscheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Daar komt u via het invullen van vragen bij het juiste product uit (vergunning of melding). U kunt via dat loket ook direct online de vergunning aanvragen of de melding Bal doen. Het omgevingsloket stuurt de aanvraag door naar de ODBN. Vraagt u meerdere toestemmingen tegelijk aan? Dan wordt de gehele aanvraag naar de gemeente gestuurd. 

Waar kan ik de status van mijn aanvraag opvragen?

Dit kan voor enkelvoudige aanvragen en meldingen Bal bij de Omgevingsdienst. Als uw aanvraag in behandeling is genomen, wordt aan u bekend gemaakt welke instantie de vergunning behandelt en wie de contactpersoon is.

Provinciale vergunningen

Omgevingsvergunning Natura 2000 en Flora en fauna

Op de website van de provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie over vergunningen voor Natura 2000-activiteiten en Flora- en fauna-activiteiten, in het kader van de Omgevingswet. 

Andere activiteiten

Ook voor andere activiteiten zoals: milieu, bodemsanering, ontgronding of de aanleg van een warmte-koudeopslag is vaak een vergunning nodig. Deze aanvragen lopen via de website van de provincie Noord-Brabant.

Ik wil een project of activiteit uitvoeren in de buurt van een beschermd Natura 2000-gebied, heb ik een vergunning nodig?

Als uw project significante negatieve gevolgen kan hebben voor een beschermd Natura 2000-gebied wel. Dan is uw project of activiteit een Natura 2000-activiteit. Uw aanvraag omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit doet u bij de provincie via het Omgevingsloket. De website van de provincie Noord-Brabant geeft meer informatie over vergunningen met betrekking tot de Omgevingswet, onderdeel Natura 2000.

Bekendmakingen

Een groot deel van de vergunningaanvragen lopen via uw gemeente. U kunt deze via de website van de overheid zoeken in alle officiële bekendmakingen. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Alle bekendmakingen van de provincie kunt u vinden in officiële bekendmakingen. Alle provinciale besluiten kunt u terugvinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

IPPC Tool

Via de volgende link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (BAT Reference documents) of de maatregelen uit die BREF op uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning.  De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF’s en de maatregelen uit de BREF’s.

De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling.

Een overzicht van alle actuele BBT (Best Beschikbare Technieken)-conclusies vind u hier. Achtergrondinformatie en verduidelijking voor de BBT is te vinden in de BREF’s. Deze vind u op: Infomil – Overzicht BREF’s en op The European IPPC Bureau – Overzicht BREF’s