Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met de komst van de Omgevingswet zijn regels rondom de fysieke leefomgeving samengevoegd en daarmee versimpeld. Zo vormen de circa 26 wetten en verschillende beoordelingskaders op het gebied van de fysieke leefomgeving nu één volledig stelsel. De Omgevingswet wordt gezien als de grootste wetswijziging sinds de komst van de grondwet en raakt ons als Omgevingsdienst in ons werk. 

De Omgevingswet bij de ODBN

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

  • Minder en overzichtelijke regels
  • Meer ruimte voor initiatieven
  • Meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk
  • Handelen op basis van vertrouwen 

Als omgevingsdienst stellen wij ons op als kennispartner bij omgevingsvraagstukken van deelnemers. Daarnaast zijn wij partner in de verschillende projecten op het gebied van de Omgevingswet van onze deelnemers.

Meer informatie over deze nieuwe regelgeving, vind je via het Informatiepunt Leefomgeving