Energie

De overheid streeft ernaar het energieverbruik sterk te verminderen. Veel bedrijven en instellingen zijn daarom wettelijk verplicht om energie te besparen. Ook moeten ze energiebesparende maatregelen melden. Wanneer een bedrijf een Omgevingsvergunning Milieu nodig heeft, staan de eisen voor energiebesparing daarin beschreven. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ziet toe op de naleving van die regels in de regio Brabant Noord. 

Verplicht energie besparen

De plicht om energie te besparen geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Dit staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.15). Die verplichting geldt als de energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar na de investering zijn terugverdiend. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u een overzicht van energiebesparende maatregelen per branche

Bedrijven met een Omgevingsvergunning vallen niet onder dit Activiteitenbesluit. Voor deze bedrijven gelden de regels uit de Omgevingsvergunning. Als u wilt weten welke verplichtingen uw bedrijf heeft, kunt dit controleren op de Wetchecker Energiebesparing van de Rijksoverheid. 

De Omgevingsdienst Brabant Noord controleert bedrijven op de naleving van deze verplichting.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen zijn vanaf 2019 ook verplicht om iedere 4 jaar aan de Rijksoverheid te rapporteren. In die rapportage vermelden ze hoeveel energie is bespaard en welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Deze rapportage kunnen zij indienen bij het eLoket van de Rijksoverheid. Daarvoor heeft u een eHerkenning nodig.

Auditplicht voor grote onderneming

Voor grote ondernemingen is er daarnaast de Energie Efficiency Richtlijn (EED). Dit is een Europese richtlijn die grotere ondernemingen verplicht tot uitvoeren van een energie-audit. Dit moet iedere vier jaar gebeuren. 

Sinds 1 juli 2019 beoordeelt de Rijksoverheid de energie-audits en niet meer de gemeente of provincie. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u informatie over welke ondernemingen verplicht zijn een energie-audit uit te voeren.

Energie-eisen gebouwen

Gebouwen moeten aan steeds strengere duurzaamheidseisen voldoen. Dat geldt in ieder geval voor nieuwbouw. Maar ook bestaande bedrijfsgebouwen krijgen te maken met steeds strengere eisen.

Energielabel voor kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is, waarbij A het meest energiezuinig is. 

Op de website van RVO vindt u uitgebreide informatie over energielabels

Technische bouwsystemen

Ook voor technische systemen zoals ventilatie, verwarming en koeling, zijn eisen opgesteld. Deze eisen gelden voor nieuwe systemen, maar soms ook wanneer systemen worden vervangen. De eisen zijn vastgelegd in de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III).

Informatie over de eisen van de EPBD III en een digitale rekentool is te vinden op de website van de RVO.

Subsidies en belastingvoordelen energiebesparende maatregelen

Ondernemers kunnen in sommige gevallen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Denk daarbij aan isolatie van gebouwen of het aanleggen van zonnepanelen. Een deel van die subsidies wordt verstrekt door de Rijksoverheid. Maar ook provincies en gemeenten verstrekken subsidies om te energiebesparing te bevorderen. Meer informatie over subsidieregelingen vindt in het overzicht van links op deze pagina.

Ook belastingtechnisch kan het interessant zijn om te investeren in energiebesparende maatregelen. Bedrijven kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van aftrekposten. 

Adviseur nodig?

Installatie- en adviesbureaus kunnen u helpen bij het energiebesparingsonderzoek en uitvoeren van de maatregelen. U vindt een bureau door te informeren bij collega’s of bij vakorganisaties als branchevereniging FEDEC of het Centraal Register Techniek. Een overzicht met MKB gekwalificeerde energieadviseurs kunt u via deze link vinden.