Stikstof

Stikstof vormt een belangrijke bedreiging voor mens en natuur. De Rijksoverheid heeft daarom samen met de provincies een plan opgesteld om de stikstof in Nederland sterk terug te dringen. Ook de provincie Noord-Brabant heeft beleid opgesteld om stikstof in de lucht te verminderen. Informatie over het stikstofbeleid vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant en op Aanpakstikstofbrabant.nl.

Als u wilt bouwen of een andere activiteit uitvoeren, moet u ervoor zorgen dat u niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan nu al het geval is. Als deze activiteiten toch stikstof uitstoten moet u, wanneer de gevolgen daarvan niet op voorhand zijn uit te sluiten, een vergunning aanvragen. Daarbij kunnen tevens vereisten vanuit de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant en de Omgevingsverordening Noord-Brabant van toepassing zijn.

Vergunningaanvragen

De Omgevingsdienst Brabant Noord beoordeelt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de vergunningaanvragen. De ODBN is ook verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de regels.

Gaat uw vraag over uw specifieke vergunning(aanvraag)? Neem dan contact op met de ODBN via: info@odbn.nl