Door de ogen van een toezichthouder

28 January 2022

Collega Patrick Hessing is industrieel toezichthouder bij de ODBN. Hij deelt zijn ervaring met vuurwerkcontroles.

Hoe ziet in een “normaal” jaar (zonder vuurwerkverbod) jouw werk rondom vuurwerkcontroles eruit?

“Normaal gesproken vinden controles die met vuurwerk te maken hebben, maar in één periode in het jaar plaats. Dat komt omdat er maar drie dagen per jaar zijn waarop vuurwerk verkocht mag worden, namelijk in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling. Tijdens deze verkoopdagen zijn de risico’s groter dan andere momenten in het jaar. Er kunnen dan veel mensen op een locatie bij elkaar zijn. Stel er zou wat gebeuren, dan raakt het naast het bedrijf ook de mensen die binnen zijn. In opdracht van de gemeenten worden deze opslagvoorzieningen door ons gecontroleerd.We komen bijna dagelijks bij de verkooppunten tijdens de verkoopdagen (in een normale periode). De laatste jaren hebben wij ook echt ingestoken om tijdens de verkoopdagen intensief toezicht te houden. We kondigen een bezoek niet aan, maar ze weten dat we zullen komen. Op die manier gaat er al een preventieve werking vanuit. Een paar maanden daarvoor doen we al een zogenaamde voorcontrole. Dan gaan we het gesprek aan met de ondernemer en kijken we naar bijvoorbeeld de opslagen, de administratie en de verplichte keuringen.De technische voorzieningen, zoals de gebouwen, de scheidingen en de sprinklerinstallatie, zijn meestal wel in orde. Je bent vooral intensief betrokken wanneer iets nieuw gebouwd wordt. Daarna is het controleren of er niks verandert.”

Hoe moet vuurwerk veilig worden opgeslagen?

“Er worden verschillende maatregelen getroffen om vuurwerk veilig op te slaan. Het vuurwerk ligt binnen een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, ook wel een bewaarplaats genoemd. Zo’n bewaarplaats heeft deuren die vanzelf dichtvallen. In het geval dat er iets mis zou gaan, blijft de bewaarplaats 60 minuten intact. Binnen en rondom de bewaarplaats is ook een sprinklerinstallatie aanwezig. Die is ook aanwezig bij het verkooppunt in de winkel.

Wat je vaak ziet is dat de zelfsluitende deuren de verkopers enorm in de weg zitten. Mijn ervaring is dat ze in een drukke verkoopperiode vaak iets voor die deur zetten om dichtvallen te voorkomen. Hierdoor vervalt de brandwerende schil rondom het vuurwerk. Dit is een overtreding die wij vaak tegenkomen en meestal geven wij de ondernemer dan een waarschuwing. Mochten wij het vaker waarnemen, ondanks het mondelinge waarschuwen, dan kunnen we een voornemen van een last onder dwangsom sturen. De meesten laten het niet zo hoog oplopen. Daarnaast proberen we het gedrag te beïnvloeden door de ondernemers voor te lichten en het belang van een goede en veilige werkwijze in te laten zien. Zo kunnen ze bepaalde punten zelf aanpassen en hun eigen personeel ook goed inlichten.”

Is de voorraad vuurwerk afhankelijk van de grootte van de bewaarplaats?

“Ja, van de bewaarplaats en het type sprinkler dat daar hangt. Er moet genoeg water aanwezig zijn om een bepaalde hoeveelheid te kunnen blussen. Ook de maximale opslaghoogte is van belang. Als het vuurwerk te hoog wordt gestapeld, dan kunnen de sprinklers hun werk niet goed doen. Er is dan te weinig water om alles te kunnen blussen.Sommige ondernemers gaan hier wel eens de mist mee in. Als ze bijvoorbeeld een kleine bewaarplaats hebben en maar drie dagen om te verkopen, dan willen ze hem zo vol mogelijk hebben. Een te volle bewaarplaats wil nog wel eens voorkomen door een verkeerde inschatting met betrekking tot een nieuwe levering.”

Welke taak heb je als toezichthouder bij vuurwerkshows bij evenementen?

“Met vuurwerk bij evenementen krijgen wij niet te maken. Dat is een taak die bij de Provincie ligt en die heeft dat voor heel Brabant belegd bij de OMWB. Zij zijn degene die toezicht komen houden bij een evenement of andere locatie waar vuurwerk wordt gebruikt.”

Afgelopen twee jaar was de handhaving minder vanwege het vuurwerkverbod. Wat heb je daarvan gemerkt?

“Naar mijn mening leek het qua hoeveelheid vuurwerk een normale jaarwisseling. Er is voor 10 miljoen euro schade ingeschat, dat vuurwerk komt dus niet van reguliere verkooppunten af. Blijkbaar is er dus heel veel illegaal vuurwerk in Nederland aanwezig waar wij geen weet van hebben en dat ligt ook ergens opgeslagen. Dan hoop je dat dat veilig gebeurt, ongeacht de hoeveelheid. Je hebt natuurlijk ook de grotere handelaren die misschien ergens in het buitengebied of in een garagebox hoeveelheden neerleggen die een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Ik geloof nooit dat dit allemaal vuurwerk is geweest dat mensen in Duitsland of België eventjes in de auto meenemen. Blijkbaar zijn er dus toch ook grote hoeveelheden die gewoon in Nederland ergens liggen.Als je illegaal vuurwerk opslaat en faciliteert, dan kun je net zo in de problemen komen als wanneer je een hennepplantage hebt of drugsartikelen opslaat. Het is belangrijk dat mensen dit weten en dat daar meer aandacht voor komt. Dat vind ik nu te weinig in het nieuws komen.”

Kun je nog een leuke quote met ons delen?

"Leuk dat enthousiaste collega’s elk jaar tijd reserveren om bij te dragen aan een veilige leefomgeving en jaarwisseling."