Industrie

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Om de fysieke leefomgeving optimaal te beschermen toetst de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu voor industriële bedrijven en agrarische bedrijven. Deze aanvragen beoordeelt de ODBN op thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, geurhinder en gevaarlijke stoffen. 

Vergunningen en meldingen

De Omgevingsdienst Brabant Noord verleent vergunningen en handelt meldingen af namens de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio.

Toezicht en handhaving

De ODBN is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op de milieuregels voor de industrie in de regio Brabant Noord. We controleren of bedrijven in de regio voldoen aan alle milieuregels en de eisen die zijn gesteld in hun vergunningen of in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De ODBN kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen als bedrijven de wet overtreden.

Ook verrichten experts van de ODBN metingen en behandelen klachten van omwonenden.