Bodemenergie

Met bodemenergie kun je gebouwen op een duurzame manier verwarmen en koelen. Bodemenergie maakt gebruik van warmte of kou uit de ondergrond. Hierdoor is het gebruik van fossiele brandstoffen lager en ontstaat minder CO2 dan bij een gasgestookt systeem. Er zijn gesloten en open bodemenergiesystemen die beide met een warmtepomp werken.

Open bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen pompen grondwater op. Na verwarming of koeling wordt dit grondwater weer terug in de bodem gebracht. Voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem is een watervergunning nodig. De provincie is bevoegd gezag voor deze systemen. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) beoordeelt deze aanvragen in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Meer informatie over deze systemen krijgt u via grondwater@odzob.nl.

Gesloten bodemenergiesystemen

Gesloten bodemenergiesystemen zijn gesloten buizen in de bodem met daarin een vloeistof. Deze vloeistof neemt de temperatuur over van de bodem en draagt de warmte over op een warmtepomp om daarmee de temperatuur in het gebouw te regelen. De gemeente is bevoegd gezag voor deze systemen. De aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem moet gemeld worden.

Particulier kunnen een melding voor het bodemenergiesysteem indienen via het Omgevingsloket.

Bedrijven kunnen een melding indienen via de AIM-module.

Rol van de ODBN

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) beoordeelt meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen. De ODBN beschikt over de expertise voor zowel de technisch inhoudelijke beoordeling van de meldingen als ook de expertise voor het uitvoeren van toezicht op de aanleg. Alle volledige en ontvankelijke meldingen worden geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het systeem wordt dan zichtbaar op de WKO-tool. In de WKO-tool vindt u ook of er in uw omgeving als bodemenergiesystemen aanwezig zijn.