Missie, visie en ambitie

Als alles goed gaat merk je weinig van het werk dat wij als ODBN verrichten.  Maar achter de schermen werken we dagelijks aan het verlenen van vergunningen (milieu), houden we toezicht op risicovolle situaties bij bedrijven en handhaven we waar nodig. Hiervoor zetten we onze expertise, in uitvoering en advies, van wetgeving en leefomgeving in. Met ons werk maken wij het verschil.

You did not accept cookies for enabling this video.

Please accept these cookies for proper functioning and display.

Click the cookie preference button to change your preferences.

Missie 

De Omgevingsdienst Brabant Noord werkt aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.  

Visie 

Onze leefomgeving is divers en is maatschappelijk een actueel thema voor iedere inwoner en ondernemer. Als deskundige uitvoeringsorganisatie signaleren we en agenderen we de voortdurende veranderingen in de leefomgeving. Dit betekent doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van ons werk. Onze deskundige medewerkers op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) werken binnen de kaders van de wetten van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Zo kunnen we de gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant professioneel en met kennis van zaken adviseren. De ODBN richt zich op samenwerking; binnen de eigen organisatie, met gemeenten, de provincie en andere relevante organisaties. Gemeenten en de provincie voelen zich als eigenaar en als opdrachtgever betrokken.  

Als ODBN zijn we primair een uitvoeringsorganisatie van VTH-taken. We streven naar een continue verbetering van de kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal.  Naast de uitvoering van VTH-taken adviseren wij steeds meer over de effecten van beleid in de praktijk. Door ons werk zien we wat er in de leefomgeving gebeurt. Ook Brabantbreed en landelijk dragen we onze expertise uit en staat onze leefomgeving in Brabant Noord centraal.  

Ambitie

"De ODBN is dé deskundige uitvoerder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanuit onze kennis van de praktijk adviseren wij over milieu en natuur en de uitvoerbaarheid en effecten van beleid.“