Organisatie

De ODBN staat onder leiding van een tweehoofdige directie: Jan Lenssen (algemeen directeur) en Wilko Remmits (directeur bedrijfsvoering).

Jan Lenssen

Jan Lenssen stuurt het gemeenteteam, het provincieteam, het cluster handhaving en innovatie en ontwikkeling aan. Onder zijn aansturing vallen alle taken van vergunningverlening en toezicht en handhaving en projecten van het team innovatie en ontwikkeling. 

Nevenwerkzaamheden

  • Bestuurslid Omgevingsdienst NL
  • Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Oosterpoort te Groesbeek
  • Freelance docent bij de Bestuursacademie Nederland

 

 

directeur Bedrijfsvoering ODBN Wilko Remmits

Onder de verantwoordelijkheid van Wilko Remmits vallen HR, communicatie, facilitaire zaken, zaakadministratie, informatiemanagement, financiën en procesadministratie.  

Organogram van de organisatie.