Organisatie

De ODBN staat onder leiding van een tweehoofdige directie: Jan Lenssen (algemeen directeur) en Wilko Remmits (directeur bedrijfsvoering).

Jan Lenssen

De algemeen directeur stuurt de afdelingen provincie, gemeenten en innovatie, ontwikkeling & juristen aan. De afdelingen hebben ieder een eigen afdelingsmanager. Onder alle afdelingen vallen teams die aangestuurd worden door een teammanager. Het team handhaving SSiB heeft een teammanager en wordt aangestuurd door de algemeen directeur.

Nevenwerkzaamheden Jan Lenssen

  • Bestuurslid Omgevingsdienst NL
  • Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Oosterpoort te Groesbeek
  • Freelance docent bij de Bestuursacademie Nederland

 

directeur Bedrijfsvoering ODBN Wilko Remmits

De directeur bedrijfsvoering stuurt de afdeling bedrijfsvoering aan. 

Organogram ODBN