Ketenaanpak

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

Waarom een ketenaanpak?

De ketenaanpak is een belangrijke aanvulling op de risicogerichte inrichting gebonden benadering. Afvalstoffen, de asbest- en bodemketen beslaan zeer grote en ingewikkelde ketens waar diverse aspecten en actoren bij betrokken zijn. Er is sprake van ketens met vergelijkbare activiteiten: verwijderen, inzamelen, vervoeren, opslaan, verwerken en hergebruiken/verbranden. Sommige bedrijven beheersen meerdere onderdelen in de keten, ook wel ketenintegratie genoemd. Hierdoor bestaat de gelegenheid tot milieucriminaliteit door (afval)stoffen te vermengen, de samenstelling te verhullen en het bevoegd gezag het zicht op de (afval)stromen te ontnemen.

Keten langs meerdere partijen

De ketenaanpak strekt zich doorgaans uit over meerdere partijen. Samenwerking en informatie- en data-uitwisseling met waterschappen, OM, NVWA, IL&T, FIOD en andere landelijke inspectiediensten zijn vaak gekoppeld aan de ketenaanpak. Daarnaast geldt dat de vestigingsplaats van een instelling, de overtreding en de gevolgen ervan, veelal niet aan één regio zijn verbonden. Dat stelt bijzondere eisen aan de informatiedeling tussen regio’s en afspraken over eigenaarschap van een zaak. Essentieel voor een goede ketenaanpak is dat de hele keten van A tot Z wordt beschouwd en dat dit samen met de andere partijen wordt uitgevoerd. Het delen, analyseren, duiden en interpreteren van informatie zijn belangrijke activiteiten binnen de ketenaanpak.

Samenwerken met ketenpartners

Centrale activiteiten binnen de ketenaanpak zijn het samen met de ketenpartners delen, analyseren, duiden en interpreteren van data en informatie. Dit zorgt voor het gericht kunnen opwerpen van barrières met als doel om malafide bedrijven dan wel bedrijven met een slecht naleefgedrag een halt toe te roepen. Denk hierbij aan het inzetten van handhavingsinstrumenten, het verstrekken van informatie en/of het aanpassen van beleid om de sleutelfiguren die actief zijn in een keten aan te pakken. Het delen, analyseren, duiden en interpreteren van data en informatie zorgt ook voor het gericht kunnen opwerpen van barrières om fenomenen aan te pakken. Een fenomeen is bijvoorbeeld de constatering dat bepaalde type bedrijven de gelegenheid hebben om te kiezen voor illegaliteit of ondermijning. Het negatieve effect daarvan werkt door in een keten. Dat willen we oplossen.

Klik hier voor de interactieve pdf

Klik op deze link voor de meest actuele informatie.