Geur

Beste bezoeker,

We zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina om ervoor te zorgen dat we u de meest actuele informatie kunnen geven.

We doen ons uiterste best om de aanpassing zo snel mogelijk klaar te hebben. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088-7430 000. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Bedankt voor uw begrip.

De kwaliteit van de lucht die we inademen en ruiken, heeft direct invloed op ons welzijn en onze gezondheid. Bedrijven mogen daarom niet zomaar gassen uitstoten. De overlast van geuren van bijvoorbeeld een veevoederfabriek moet beperkt blijven. Veel van de regels voor geur worden door gemeente vastgesteld. De Omgevingsdienst Brabant Noord houdt toezicht op de naleving van de regels en doet onderzoek als bewoners last hebben van geur of luchtvervuiling.

Geurnormen

Industrie, veehouderij en horeca zijn de belangrijke bronnen voor geuroverlast . Verschillende wetten zorgen ervoor dat deze overlast beperkt wordt.

Voor veehouderijen geldt de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) omvat het toetsingskader voor de beoordeling van geur van dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben, zijn grotendeels dezelfde eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Voor industrie geldt alleen het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Gemeenten bepalen

Gemeenten bepalen welke normen er gelden voor geur van veehouderijen binnen hun gemeentegrenzen. Dat doen ze binnen de door de wet gestelde normen. Gemeenteraden hebben het recht om strengere of juist ruimere normen te stellen.

Voor bedrijven gelden geen specifieke normen. Gemeenten stellen een aanvaardbaar geurniveau vast. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over het vaststellen van aanvaardbaar geurniveau van industrie.

Geurhinder grote bedrijven

De provincie Noord-Brabant stelt de regels op voor grote, risicovolle bedrijven, met uitzondering van veehouderijen. Deze zijn vastgelegd in de Beleidsregel industriƫle geur Noord-Brabant 2018. De beleidsregel heeft als uitgangspunt dat geurhinder moet worden voorkomen. Wanneer er sprake is van ernstige geurhinder kunnen al verstrekte vergunningen achteraf aangepast worden.

De geurhinder van grote bedrijven in Noord-Brabant is te vinden op Atlas Leefomgeving.

Rol van de ODBN

Bedrijven moeten zich houden aan de geurnormen die in de vergunning zijn vastgelegd. De Omgevingsdienst Brabant Noord geeft advies en zorgt voor toezicht en handhaving. Als normen niet vastgelegd zijn in de vergunning dan wordt gecontroleerd op algemene geurnormen. 

De ODBN:

  • beoordeelt de onderbouwing van bouwplannen met betrekking tot de geursituatie;
  • laat controleren of bedrijven zich houden aan de regels voor geur, bijvoorbeeld door het laten doen van geurmetingen;
  • onderzoekt en behandelt klachten van bewoners over de luchtkwaliteit en geurhinder;
  • kan voorschriften in een vergunning vastleggen om geurhinder te voorkomen of te beperken.

Klachten melden

Bewoners van de regio Brabant Noord die klachten hebben over geur of luchtvervuiling kunnen contact opnemen met de MilieuKlachtenCentrale. Het gaat daarbij alleen om klachten die worden veroorzaakt door bedrijven.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina over de MilieuKlachtenCentrale.