Inkoopvoorwaarden

De ODBN hanteert inkoopvoorwaarden voor alle Offerteaanvraag aanvragen, Offertes en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. Deze inkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op het VNG Model. De aanvullingen op het VNG Model zijn eenduidig inzichtelijk gemaakt in het (standaard) addendum zoals toegevoegd aan deze inkoopvoorwaarden. De bepalingen in dit addendum prevaleren boven de bepalingen in het VNG Model.