Bodemonderzoek

Bedrijven, overheden en particulieren zijn in veel gevallen verplicht om bodemonderzoek uit te laten voeren als ze willen bouwen of verbouwen. De ODBN beoordeelt de rapporten en geeft gemeenten praktisch advies over maatregelen.  

Het kan daarbij gaan om de volgende soorten onderzoek: 

  • Verkennend bodemonderzoek.
  • Nader bodemonderzoek.
  • Nulsituatie bodemonderzoek.
  • Onderzoek voor saneringsplannen.
  • Evaluaties van sanering. 

De onderzoeken moeten voldoen aan alle eisen uit de kwalibo-wetgeving die opgenomen zijn in het Besluit bodemkwaliteit. Deze eisen blijven ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing. 

Vrijstelling van bodemonderzoek

Bij bouw en verbouw is in veel gevallen bodemonderzoek nodig. Alleen als het gebouw maximaal 2 uur per dag door mensen wordt gebruikt, of de grond niet raakt, is geen bodemonderzoek nodig. 

Ook is het meestal niet nodig om bodemonderzoek te doen als er de afgelopen vijf jaar al een bodemonderzoek is gedaan. Daarvoor kunt u een omgevingsrapportage opvragen. In deze rapportage vindt u informatie over de kwaliteit van de grond, aangetroffen vervuiling en eerder onderzoek van de bodem.

Formulieren

Voor het aanvragen van een vrijstelling voor een bodemonderzoek en/of vrij grondverzet dient een formulier te worden ingevuld.

Als u bij vrij grondverzet de kwaliteit van de grond wilt aantonen, kunt u gebruikmaken van het formulier ‘vrij grondverzet’. Dit maakt dan onderdeel uit van de milieuverklaring bodemkwaliteit van uw partij.

Het formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek' dient u bij de gemeente in te dienen.

U vindt de formulieren onder Formulierenoverzicht op deze pagina. Deze formulieren zijn te gebruiken zodra ze zijn vastgesteld door het college van uw gemeente.