Vuurwerk

De opslag en verkoop van vuurwerk is aan strenge regels gebonden. Het professioneel afsteken van vuurwerk mag alleen door gecertificeerde bedrijven gebeuren. Dit staat in het  Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit.

Opslag vuurwerk

Voor de opslag van vuurwerk heeft u een vergunning nodig. Soms kan worden volstaan met het melden van de opslag.

  • Als u minder dan 10.000 kilo vuurwerk wilt opslaan kunt u volstaan met een melding via de AIM-module. Het gaat hierbij om consumentenvuurwerk van de vuurwerkklasse 1, 2 of 3.
  • Wanneer u meer dan 10.000 kilo vuurwerk wilt opslaan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kilo theatervuurwerk opslaat. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
  • Als u minder dan 25 kilo theatervuurwerk wilt opslaan is geen vergunning nodig.

De ruimte waarin u het vuurwerk opslaat moet voldoen aan de bouwkundige en brandtechnische eisen uit het Vuurwerkbesluit. Zo moet de opslag van het vuurwerk in het bestemmingsplan passen, is een brandmeldinstallatie aanwezig en is er een minimale afstand noodzakelijk tot omwonenden.

De vergunning voor de opslag van vuurwerk is voor onbepaalde tijd en geldig zolang er geen veranderingen plaatsvinden aan de opslagruimte.

Inspectie vuurwerk

In de regio Brabant Noord is de ODBN verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Inspecteurs van de ODBN controleren met name rond de jaarwisseling of verkopers zich aan het Vuurwerkbesluit houden.

Vuurwerkevenementen

Bij evenementen mag alleen vuurwerk worden afgestoken door gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven hebben een KIWA-certificaat en zijn verzekerd. Informatie over de certificering van bedrijven voor vuurwerk vindt u op de website van KIWA.

Voor informatie over vuurwerkevenementen kunt u terecht bij de provincie Noord-Brabant. Vergunningen kunt u ook aanvragen bij de provincie.

Controle door ODBN

ODBN ziet namens gemeenten en provincies toe op vuurwerkevenementen. Daarbij gaat het onder andere of de bepalingen in de vergunning worden opgevolgd.