Omgevingsdienst Brabant Noord: voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving

Over de ODBN

Voor 11 overheden

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Noordoost-Brabant is het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit het kantoor in ’s-Hertogenbosch werken bijna 300 collega's dagelijks aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving.

Bij de ODBN werken uitvoeringsexperts op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en diverse specialismen zoals geluid, bodem, asbest, natuur, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geur of mest.

De ODBN voert voor de 11 overheden taken uit. Ook geeft de ODBN op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.  De taak rondom Groene Wetten voert de ODBN voor heel Brabant uit. 

Gemeenten werkgebied ODBN

Werkgebied ODBN, Regio Noordoost-Brabant

Binnen het werkgebied van de ODBN vallen de volgende gemeenten: gemeente Vught, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Bernheze, Meierijstad, Oss, Maashorst, Boekel en Land van Cuijk.

Opgave: veilige en gezonde leefomgeving

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. De omgevingsdiensten zijn opgericht in 2013. Aanleiding waren een aantal grote incidenten bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede, de brand in het Hemeltje in Volendam en de ramp in Moerdijk. Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de leefomgeving kon beter. Onze opgave is dan ook het werken aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. 

 

Provinciale samenwerking

In de provincie Noord-Brabant zijn drie omgevingsdiensten:

  • Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (Tilburg)
  • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Eindhoven)
  • Omgevingsdienst Brabant Noord (Den Bosch)

De Brabantse Omgevingsdiensten werken op allerlei manieren samen en delen kennis met elkaar. Op zowel het gebied van bedrijfsvoering als op inhoudelijk vlak. Daarnaast zijn er een aantal provinciebrede projecten.  Zo voert de ODBN de groene wetgeving uit voor héél Brabant.  Een ander voorbeeld is Samen Sterk in Brabant. De ODBN is werkgever van de SSiB-collega's maar het team werkt in opdracht ván en vóór heel Brabant.

Ook ICT-gerelateerde werkzaamheden worden door de drie omgevingsdiensten samen opgepakt. In het Brabantse Omgevings Datalab werken de drie Brabantse omgevingsdiensten samen met de provincie Brabant.

Landelijke samenwerking

Eind 2013 is Omgevingsdienst NL opgericht. Deze vereniging, waar alle omgevingsdiensten in Nederland lid van zijn, is opgericht met als doel het vormen van een platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de omgevingsdiensten in Nederland.

Daarnaast:

  • het ondersteunen van de leden op gezamenlijke onderwerpen,
  • het namens de leden uitvoeren van taken en
  • faciliteren van gezamenlijke projecten.

Er zijn verschillende medewerkers vanuit de ODBN betrokken bij de activiteiten van de vereniging.