MilieuKlachtenCentrale

Overlast? Meld een milieuklacht

Als inwoner van Noord-Brabant kunt u ons helpen uw leefomgeving schoon en veilig te houden. Heeft u last van een bedrijf? Of ziet u dat er iets mis is op milieugebied? Doe dan een melding bij de MilieuKlachtenCentrale.

Logo MilieuKlachtenCentrale

Voor welke klachten kunt u bij de MilieuKlachtenCentrale terecht?

U kunt terecht bij de MilieuKlachtenCentrale voor overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen. Dan gaat het bijvoorbeeld over geluid-, geur-, stof-, licht- of trillingshinder of bodem- of luchtverontreiniging. 

Voor deze klachten kunt u terecht bij MilieuKlachtenCentrale op telefoonnummer 073-681 28 21. Digitaal melden kan via de MilieuKlachtenCentrale.

Samenwerking

De MilieuKlachtenCentrale is een samenwerking van de drie Brabantse Omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)) en de regionale uitvoeringsdienst van Zeeland (RUD-Zeeland). Wij voeren deze taken uit namens de gemeenten en provincies in Brabant en Zeeland. Ook de Zwemwatertelefoon en het telefoonnummer van SSiB komt uit op de MilieuKlachtenCentrale.