Melding ongewoon voorval of incident

Meld een ongewoon voorval via tel. 073 - 681 28 21 bij de MilieuKlachtenCentrale .

De MilieuKlachtenCentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Wat is een ongewoon voorval?

Volgens de wet is een ‘voorval’ of ‘incident’ elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu (dreigen te) ontstaan. Denk daarbij aan storingen in het productieproces of ongelukken en calamiteiten.

Weet u al vooraf dat u overlast gaat veroorzaken?

Ook als u vooraf weet dat uw activiteiten (tijdelijk) overlast zullen veroorzaken, bijvoorbeeld vanwege gepland onderhoud, kunt u een melding doen bij de MilieuKlachtenCentrale via 073-681 28 21.

Waarom melden?

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is verantwoordelijk voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners in de regio. U bent als bedrijf verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen aan de overheid te melden. 

Logo MilieuKlachtenCentrale