Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het AB stelt de strategie en het budget vast en alle officiële documenten, zoals de begroting, jaarrekening en de Kadernota. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers: gemeenten en provincie Noord-Brabant.

Bestuursleden

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
ir. C.H.C. (Kees) van Rooij
Burgemeester Meierijstad
Portefeuille: bestuurlijke en bovenregionale contacten, communicatie en huisvesting
 

Jan Lenssen

Secretaris bestuur en algemeen directeur ODBN
J.A.J. (Jan) Lenssen

Mr. J.L.E.M.H. (Johan) van der Schoot
Wethouder gemeente Oss
Lid DB en AB
Portefeuille: plaatsvervangend voorzitter en organisatie-ontwikkeling
 

H. (Hagar) Roijackers
Gedeputeerde provincie Noord- Brabant
Lid DB en AB
Portefeuille: landbouw, omgevingswet, energie/duurzaamheid

D. (David) Solez
Wethouder gemeente Land van Cuijk
Lid DB en AB

F. (Franko) van Lankvelt
Wethouder gemeente Maashorst
Lid DB en AB

M.R.G. (Martijn) Buijsse
Wethouder gemeente Boekel
Lid AB

R. (Rien) Wijdeven
Wethouder gemeente Bernheze
Lid AB

A.J.F. (Fons) Potters
Wethouder gemeente Vught
Lid AB

W. (Wim) van der Zanden
Wethouder gemeente Boxtel
Lid AB

J. (Jan) Hoskam
Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch
Lid AB

E. (Ed) Mathijssen
Wethouder Sint Michielsgestel
Lid AB