Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het AB stelt de strategie en het budget vast en alle officiƫle documenten, zoals de begroting, jaarrekening en de Kadernota. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers: gemeenten en provincie Noord-Brabant.

Bestuursleden

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

ir. C.H.C. (Kees) van Rooij

Burgemeester Meierijstad

 

Aandachtsvelden:

Bestuurlijke en bovenregionale contacten, Bestuurlijk platform omgevingsrecht, externe visitatie

 

Jan Lenssen

Secretaris bestuur en algemeen directeur ODBN

J.A.J. (Jan) Lenssen

D. (David) Solez

Wethouder gemeente Land van Cuijk

Lid DB en AB

 

Aandachtsvelden:

Financiƫn en bedrijfsvoering (inclusief lidmaatschap vergadering van aangesloten Bizob)

M. (Marc) Oudenhoven

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Lid DB en AB

Portefeuille: Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking

 

Aandachtsveld:

Plaatsvervangend voorzitter

Franko van Lankvelt

F. (Franko) van Lankvelt

Wethouder gemeente Maashorst

Lid DB en AB

 

Aandachtsvelden:

SSiB en strafrechtelijke handhaving

B.M.H. (Ben) Brands

Wethouder gemeente Boekel

Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Omgevingswet

R. (Rien) Wijdeven
Wethouder gemeente Bernheze
Lid DB en AB

 

Aandachtsvelden:

Energiebesparing, RES, lid van de Vereniging van Contractanten (VvC)

M.F.H. (Mark) du Maine

Wethouder gemeente Vught

Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Bodem

Wim van der Zanden

W. (Wim) van der Zanden

Wethouder gemeente Boxtel

Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Water

R. (Ralph) Geers

Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch

Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Innovatie en informatiegestuurd werken

L. (Lianne) van der Aa

Wethouder gemeente Sint-Michielsgestel

Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Communicatie

S. (Sidney) van den Bergh

Wethouder gemeente Oss

Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Stikstof (inclusief transitie landbouw)