Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het AB stelt de strategie en het budget vast en alle officiële documenten, zoals de begroting, jaarrekening en de Kadernota. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers: gemeenten en provincie Noord-Brabant.

Bestuursleden

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
ir. C.H.C. (Kees) van Rooij
Burgemeester Meierijstad

 

Aandachtsvelden:

Bestuurlijke en bovenregionale contacten, Bestuurlijk platform omgevingsrecht, externe visitatie
 

Jan Lenssen

Secretaris bestuur en algemeen directeur ODBN
J.A.J. (Jan) Lenssen

D. (David) Solez
Wethouder gemeente Land van Cuijk
Lid DB en AB

 

Aandachtsvelden:

Financiën en bedrijfsvoering (inclusief lidmaatschap vergadering van aangesloten Bizob)

M. (Marc) Oudenhoven
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Lid DB en AB
Portefeuille: Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking

 

Aandachtsveld:

Plaatsvervangend voorzitter

Franko van Lankvelt

F. (Franko) van Lankvelt
Wethouder gemeente Maashorst
Lid DB en AB

 

Aandachtsvelden:

SSiB en strafrechtelijke handhaving

B.M.H. (Ben) Brands
Wethouder gemeente Boekel
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Omgevingswet

R. (Rien) Wijdeven
Wethouder gemeente Bernheze
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Energiebesparing, RES, lid van de Vereniging van Contractanten (VvC)

M.F.H. (Mark) du Maine
Wethouder gemeente Vught
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Bodem

Wim van der Zanden

W. (Wim) van der Zanden
Wethouder gemeente Boxtel
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Water

R. (Ralph) Geers
Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Innovatie en informatiegestuurd werken

L. (Lianne) van der Aa
Wethouder gemeente Sint-Michielsgestel
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Communicatie

S. (Sidney) van den Bergh
Wethouder gemeente Oss
Lid AB

 

Aandachtsvelden:

Stikstof (inclusief transitie landbouw)