Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het AB stelt de strategie en het budget vast en alle officiële documenten, zoals de begroting, jaarrekening en de Kadernota. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers: gemeenten en provincie Noord-Brabant.

Bestuursleden

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
ir. C.H.C. (Kees) van Rooij
Burgemeester Meierijstad
Portefeuille: bestuurlijke en bovenregionale contacten, communicatie en huisvesting
 

Jan Lenssen

Secretaris bestuur en algemeen directeur ODBN
J.A.J. (Jan) Lenssen

D. (David) Solez
Wethouder gemeente Land van Cuijk
Lid DB en AB

Hagar Roijackers

H. (Hagar) Roijackers
Gedeputeerde provincie Noord- Brabant
Lid DB en AB
Portefeuille: landbouw, omgevingswet, energie/duurzaamheid

Franko van Lankvelt

F. (Franko) van Lankvelt
Wethouder gemeente Maashorst
Lid DB en AB

B.M.H. (Ben) Brands
Wethouder gemeente Boekel
Lid AB

R. (Rien) Wijdeven
Wethouder gemeente Bernheze
Lid AB

Fons Potters

A.J.F. (Fons) Potters
Wethouder gemeente Vught
Lid AB

Wim van der Zanden

W. (Wim) van der Zanden
Wethouder gemeente Boxtel
Lid AB

R. (Ralph) Geers
Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch
Lid AB

L. (Lianne) van der Aa
Wethouder gemeente Sint-Michielsgestel
Lid AB

S. (Sidney) van den Bergh
Wethouder gemeente Oss
Lid AB