Toegankelijkheidsverklaring

Digitale toegankelijkheid van de website

De ODBN vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Status toegankelijkheid https://odbn.nl/

Door Cardan Technobility is een onderzoek uitgevoerd waarin is vastgesteld in hoeverre de website voldoet aan de eisen die worden gesteld aan toegankelijkheid. Omgevingsdienst Brabant Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Neem contact op als u een toegangelijkheidsprobleem heeft

Wij streven naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid van onze website. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Laat dit ons dan weten via communicatie@odbn.nl.