Toegankelijkheid

Door Cardan Technobility is een onderzoek uitgevoerd waarin is vastgesteld in hoeverre de website voldoet aan de eisen die worden gesteld aan toegankelijkheid. 

Status toegankelijkheid https://odbn.nl/

Omgevingsdienst Brabant Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,

die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2023

Op deze pagina kunt u: