Contact

Omgevingsdienst Brabant Noord
Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer 088 - 7430 000
E-mailadres info@odbn.nl
Perstelefoonnummer 06 - 39 08 45 26
Facturen facturen@odbn.nl

 

Klachtenregeling

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Bent u van mening dat een ODBN-medewerker, of een medewerker van Samen Sterk in Brabant (SSiB) zich bij het uitoefenen van zijn werk onbehoorlijk gedraagt, dan kunt u hierover een klacht indienen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Een klacht kunt u zowel mondeling al schriftelijk indienen bij de ODBN. Vermeld in uw klacht duidelijk waarover u een klacht indient. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling (onder 'Klachtenregeling' op deze pagina).

Compliment voor de ODBN of SSiB?

Bent u tevreden over de Omgevingsdienst Brabant Noord of over Samen Sterk in Brabant? Heeft u een idee of suggestie? Laat uw compliment, idee of suggestie achter via info@odbn.nl en wij zorgen dat het bij de juiste persoon of afdeling terecht komt.