We hebben wat te vieren

27 June 2024

De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Mark Harbers, concludeert dat de ODBN robuust is. Wij hebben zijn reactie in een brief ontvangen en daar zijn we ontzettend blij mee.
We hebben begrepen dat we één van de twee diensten in Nederland zijn die als robuust zijn aangemerkt.

Terugblik op het proces

In oktober 2023 hebben wij de ingevulde toetsingskaders ingediend. Daarin hebben wij aangegeven dat we voldoen aan alle robuustheidscriteria. Daar was de minister het niet mee eens. Toen hebben we aangegeven in overleg te gaan met het ministerie omdat we het niet eens waren met de conclusie. Wij hebben op 19 februari 2024 aanvullende informatie opgestuurd.

Dinsdag 25 juni 2024 ontvingen wij een brief. Daarin is aangegeven dat onze schriftelijke reactie zorgvuldig in overweging is genomen en beoordeeld. Op basis van de aangeleverde stukken is geconcludeerd dat wij aan alle robuustheidscriteria voldoen.

Waardering voor de inzet van de ODBN

De demissionair minister spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de ODBN om een robuuste Omgevingsdienst te worden in het belang van het versterken van het VTH-stelsel. Dit is een belangrijke erkenning voor het harde werk en de toewijding die we als organisatie hebben laten zien.