Pilot visitatie ODBN afgerond

11 mei 2023

In het kader het InterBestuurlijk Programma voor de versterking van het vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsstelsel, heeft Omgevingsdienst NL (ODNL) onderzoek gedaan naar het functioneren van de ODBN en de uitvoering van haar werkzaamheden in de praktijk. ODNL heeft het initiatief genomen om een methodiek voor visitatie van omgevingsdiensten op te zetten. Het doel van de visitatie is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de omgevingsdiensten en zelf verantwoordelijkheid te nemen om de kwaliteit waar nodig te verbeteren. De ODBN was één van de vier omgevingsdiensten die bereid waren om deel te nemen aan deze “pilot-visitatie”. 

Visitatie

Bij de visitatie van de Omgevingsdienst NL zijn verschillende onderwerpen zoals onafhankelijkheid, innovatiekracht en het personeelsbeleid van de ODBN, onder de loep genomen. Dat gebeurde middels een voorbereidingsgesprek, een zelfevaluatie en een tweedaags bezoek eind 2022 waarin gesprekken met bestuurders en medewerkers worden gevoerd. Deze commissie heeft zich op basis van deze input een beeld gevormd van de ODBN en onze relatie met het bestuur en partners.

 

Rapport

Graag willen we iedereen inzicht geven in de aanbevelingen van de visitatiecommissie. De directie en management van de ODBN zijn bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak om met de aanbevelingen uit de visitatie aan de slag te gaan.

Lees het volledige rapport hier.